— Geen categorie —

Uitnodiging bijeenkomst woensdagavond 9 september

Beste dames,

We hadden gehoopt dat we ons programma na de zomerstop weer helemaal zouden kunnen oppakken, maar we merken dat er ook aarzelingen zijn vanwege het virus. Bedrijfsbezoeken aan huis lijken te gaan vervallen. We houden dus nog e.e.a. te goed of op nog kleinere schaal…??  Per maand maken we beslissingen. De mei bijeenkomst is vervallen. We hopen dat we deze volgend jaar nog gaan doen, waardoor ook het moment van de contributie zal opschuiven. 

Woensdagavond 9 september komen we samen in Dorpshuis d’Olde Karke, Zuidwolderweg 8, 7932 PP Echten. Je wordt van harte uitgenodigd!

Medelid Jacobien Kleve, van Mediation & Training kent deze locatie en kan haar programma met de anderhalve meter maatregel prima houden. Ze leert ons ontdekken hoe we op een andere manier met tegenstellingen om kunnen gaan. Bij droog weer, kunnen we eventueel voor een deel buiten netwerken. www.jacobienkleve.nl

“Elke dag hebben we wel te maken met tegengestelde belangen. In de familie, in ons bedrijf, op school en waar dan ook! Meestal lukt het ons goed om met de verschillende belangen om te gaan en leiden ze niet tot problemen, maar soms wordt een tegenstelling zo groot, dat we er niet omheen kunnen. Het kan dan een probleem of conflict worden. In de mediation zijn een aantal principes te vinden waarmee we die tegenstellingen effectief te lijf kunnen gaan. Hiermee kunnen we conflicten oplossen en tot mooie oplossingen komen”.

Na opgave ontvang je van ons de tijd van aanvang. Het kan nl. zijn dat we de groep gaan verdelen, maar we weten dit pas als we weten hoeveel dames willen komen. Geef je daarom deze week nog op, zodat we nog tijd hebben om het programma op het aantal aanwezigen af te stemmen. Uiteraard kom je alleen als je gezond bent en de regels respecteert.

We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten. We horen graag binnen een week of je erbij kunt zijn.

Hartelijke groet,

Jannine, Harriët, Yvonne, Karin en Marian