Onderneemster van de maand

Onderneemster van de maand juli: Elly van Zanten van d’Olde Kamp

Elly van Zanten is nog lang niet klaar.

Elly komt me al tegemoet lopen en de hond die ontsnapt maakt van de gelegenheid gebruik even een ‘contrôlerondje’ te maken over de camping. Naast de camping en de zes plaggenhutten biedt d’Olde Kamp ook een permanent thuis aan een groep bewoners die zorg krijgen via Promens care.

“Ik kan het zelf bijna niet geloven als ik mezelf hoor zeggen dat we hier dit jaar 40 jaar zitten. Het was denk ik destijds niet een heel overwogen stap, maar het ondernemerschap zat me gewoon in het bloed. We waren thuis met negen kinderen en zes daarvan zijn ondernemer geworden. M’n vader zie ik als de ‘oer-bron’, hij organiseerde vroeger al kinderkampen”.

Jarenlang volgden Elly en Bert dit voorbeeld. ’s Zomers sport-, spel- en ruiterkampen en in het voor- en najaar schoolgroepen.

Om bedrijfseconomische reden moest er wat veranderen.“We zagen ruim 25 jaar geleden een groeiende markt voor bijzondere overnachtingen”, vertelt Elly. De luxe en de schaalgrootte van het toenmalige Sporthuis Centrum zat er niet in. Dus kozen Bert en Elly voor wat kleinschaligs en wat híer echt zou passen. Het idee plaggenhut was geboren. (De eerste in Nederland maar allang niet meer de enige.)
“We zijn toen naar het openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord gegaan, naar de plaggenhut. Daar wachtten we dan op wat andere bezoekers en dan zeiden we extra hardop tegen elkaar goh, hoe zou het zijn om in zo’n hut te slapen? Zo lokten we reacties uit van die andere mensen en die waren eigenlijk steeds positief. Daarmee hadden we ons bedrijfsonderzoek gedaan! I

Inmiddels zijn de oude hutten vervangen door zes nieuwe, duurzame plaggenhutten, goed geïsoleerd met vloerverwarming, eigen sanitair en Wifi. Eentje is toegankelijk voor gehandicapten en in één hut wonen, achter glas tegen de sterke lucht, de geiten Greet en Gerrit. Ingrid Mascini heeft dit concept voor ons in de markt gezet en het is een doorslaand succes!

Eind jaren 90 hebben ze in de winters als noodopvang voor asielzoekers gefungeerd. “We kregen mensen, vooral mannen, die rechtstreeks vanuit Schiphol hier aankwamen. Uit Soedan, Sierra Leone, Iran, Iran, Kongo, Bosnië etc, op een gegeven moment hadden we wel 12 Nationaliteiten. Ze hadden nog helemaal niets van Nederland gezien en wachtten hier dan op een plek in een AZC”. Elly kijkt terug op een intensieve maar mooie periode. Het heeft ons op een kruispunt van kiezen gebracht. Het echt iets voor mensen kunnen betekenen was toen en is eigenlijk nog steeds haar drijfveer. Nog steeds werkt ze als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.

Inmiddels is de boerderij fors uitgebouwd om plaats te bieden aan 17 bewoners die extra zorg nodig hebben en het beste in een prikkelarme omgeving functioneren. Die zorg levert zorgorganisatie Promens Care/Cosis.
“Bert, mijn man en ik, zijn ’s nachts achterwacht en overdag alleen als er iets bijzonders is. Soms werken we als een soort van “bliksemsafleider” al dan niet via de hond! of zijn we gewoon de vaste gezichten bij de receptie als een van de bewoners zin heeft in een praatje”, legt Elly uit. De toon waarop ze dit zegt verklapt dat ze dat met liefde doet.

De toekomst? “We gaan ons vooral toeleggen op het continueren van wat er is en kwaliteits verbetering. Maar ideeën blijven er altijd. Én natuurlijk het uitbreidingsplan waar we al langer met een aantal mensen mee bezig zijn verder uitwerken.

Ook ziet Elly mogelijkheden om de verbinding met hun achtertuin, de Dwingeloose hei, verder uit te bouwen. Samen met Natuurmonumenten willen we de mensen nog meer beleving bieden. Ze nog intenser de stilte laten ervaren”. Deze onderneemster is nog lang niet klaar. Zoveel is duidelijk.