Onderneemster van de maand

Onderneemster van de maand april: Ina van Goor – Service for Farmers

Over natte eieren, verschralende landbouw en nog veel meer uit de kippen-wereld.

Eenmaal aan tafel met Ina van Goor, eigenaresse van Service for Farmers, opent zich een boeiende en veelzijdige ‘kippen-wereld’. Na haar studie internationale handel, start Ina in 2001 bij een bedrijf dat wereldwijd legnesten verkoopt aan traditionele pluimveehouders. “’s Morgens zat ik te bellen met Japan en ’s middags met Amerika”, vertelt ze. “Die baan sloot natuurlijk mooi aan op mijn opleiding. Er volgde een overstap naar een bedrijf in de intensieve pluimveehouderij met o.a. mestkuikens. Na zes jaar kwam er echter een reorganisatie en moest Ina afscheid nemen. “Mijn buurman informeerde me toen over een mooi product dat in Duitsland absoluut ‘hot’ is, de verrijdbare pluimveestal. Ik ben in Nederland het verkooppunt voor deze in Duitsland ontwikkelde, volledig geautomatiseerde stallen”.

Legkippen
Het gaat hier om een mobiel verblijf voor legkippen, dit kan ook voor vleeskippen maar dan krijgt het verblijf een andere lay-out. De productie van eieren staat centraal, met veel aandacht voor het welzijn van de dieren en aandacht voor het milieu. Ina wijdt mij enthousiast in in de wereld van de legkip. “Alles is computergestuurd. De klimaatregeling, de tijden dat er gevoerd wordt, wanneer de nesten open en dicht gaan, licht en donker en het tijdstip waarop de dieren naar buiten kunnen, hun weiland in. Per dier is er 4 m2 weiland beschikbaar om te scharrelen. De eieren van deze kippen vallen in de categorie ‘vrije uitloop’ of, afhankelijk van de omstandigheden van het weiland en van het voer dat de dieren krijgen, in de categorie ‘biologisch’”.

Extensief eieren produceren
De klanten waarop Ina zich richt zijn de gewone pluimveehouders die een Farmermobilstal gebruiken om hun bedrijf en werkwijze te presenteren aan publiek, of om aanvullend op hun reguliere bedrijf ook biologische eieren te kunnen leveren. Er zijn ook melkveehouders die de eierproductie als interessante aanvulling op hun bedrijf zien. Ina legt uit dat het een vrij arbeidsextensieve bedrijfsvorm is. “Wanneer de kippen ’s morgens hun eitjes hebben gelegd, kan de boer precies instellen op welk tijdstip de luiken open gaan zodat ze allemaal naar buiten kunnen. Hij of zij hoeft in principe maar eenmaal per dag naar de stal toe om de eieren van de lopende band te rapen en in doosjes te doen”.
Ook zorgboerderijen en boerderijwinkels zijn om deze reden wel geïnteresseerd.

Lange keten
Ondanks dat Ina veel positieve reacties krijgt, is het verdienmodel voor veel boeren nog niet aantrekkelijk genoeg. “Ik denk dat er nog meer bewustwording mag groeien over duurzaamheid en dierenwelzijn. De aanschaf van een Farmermobil vraagt bovendien toch een behoorlijke investering. Uiteraard is de prijs die betaald wordt voor een duurzamer gelegd eitje hoger, maar de keten is in Nederland langer dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar deze stallen om die reden veel gewilder zijn”. Dat vraagt om uitleg.

“In Duitsland gaan consumenten, veel meer dan hier, hun producten direct bij de producent kopen. Dat geldt niet alleen voor groente en fruit, maar dus ook voor eieren. De supermarkt valt dan uit de keten, waardoor er meer marge is voor de boeren”.

Internationaal
Ina hoopt dit jaar toch twee of drie mobiele kippenstallen te kunnen verkopen. Ze heeft zelfs plannen om ook op de Deense en Engelse markt te gaan opereren. “In Denemarken zit procentueel het grootste aantal biologische boeren, dus daar liggen kansen”, aldus deze enthousiaste onderneemster.

Interesse in deze stallen kijk dan op www.serviceforfarmers.com of op www.farmermobil.de